Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Föräldrasamverkan

Information

För oss är kontakten med er föräldrar viktig. Genom daglig kontakt med personalen på förskolan får ni reda på vad som hänt under dagen. Genom blogg i Unikum samt veckobrev erbjuder vi ytterligare information om vad som händer på förskolan.

 

Föräldrasamverkan

Det finns flera vägar till att få information och kunna vara med och påverka och utveckla ert/era barns vistelse. Exempelvis:

 • föräldramöten
 • föräldraråd
 • vi bjuder in föräldrar till att se vår verksamhet tillsammans med barnen
 • introduktionssamtal
 • synpunkt och klagomålshantering

 

Utvecklingssamtal

Syftet med utvecklingssamtalet är att diskutera hur barnet trivs och utvecklas i förskolan. Vi genomför våra samtal utifrån en mall i Unikum som berör olika områden som bör diskuteras under samtalet. Innehållet i utvecklingssamtalen utgår från frågeställningar kopplat till barnets upplevelse av trygghet och trivsel, språkutveckling och barnets inflytande. Under samtalet ges möjlighet att diskutera barnets behov av individuellt stöd i sin utveckling på förskolan.
Vårt uppdrag är att delge er föräldrar hur verksamheten är organiserad och vad som styr innehållet. Förskolans läroplan ligger till grund för aktiviteter på förskolan. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal minst en gång per år. Du kan som förälder vända till förskolan vid behov av ytterligare samtal.

 
 • Senast uppdaterad 20 nov 2017