Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Övergång till förskoleklass

Rutiner

Blanketter för anmälan till förskoleklass samt följebrev skickas i februari ut från Kommunkontoret till föräldrar. 

Rektorerna erhåller listor med barnens skoltillhörighet. När den definitiva skolplaceringen är klar meddelas förskolor/dagbarnvårdare och förskoleklass. 

När placeringen är klar inbjuder skolan alla blivande barn till ett besök i skolan tillsammans med föräldrar. Utskicket går via kommunen och information från varje skola medföljer.

Syftet med samtalen är

  • Att skapa positiva förväntningar för alla parter.
  • Att visa på att barnet uttrycker sina förmågor i olika situationer och i relation med andra.
  • Senast uppdaterad 20 nov 2017