Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Tider och rutiner

Grunden för ditt barns vistelse är den tid som du som förälder arbetar eller studerar. Den tid plus skälig restid skrivs på ett vistelsetidsavtal som lämnas till förskolan. Ändringar i avtalet kan göras men ska ske en månad innan ändringen träder i kraft. Har den ena föräldern ledigt/semester ska barnet vara ledigt. Vistelsetidsavtalen ligger till grund för planering av resurser och pedagogernas scheman. 

Se vidare "Regler och avgifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnsomsorg Knivsta kommun" här till höger. 

Lustigkulla förskola har öppet måndag till fredag, mellan klockan 06.30 och 17.30. Uppstår andra vistelsetidsbehov, vänligen kontakta förskolechef.

Vi öppnar gemensamt på mattorget och stänger gemensamt ute på gården.

 

  • Senast uppdaterad 4 okt 2018