Information för elever och föräldrar

"Förskolan ska vara stöd för familjer i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande, Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrar verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar."

Läroplan för förskolan/Lpfö 98/rev -16

målningar
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Barn och förälder

Det är viktigt med trygga relationer kring barnet. Därför arbetar vi för en öppen dialog mellan förskolan och hemmet. 

Tillsammans med dig som förälder skapar vi de bästa utvecklingsmöjligheterna för ditt barn.

lek

  • Senast uppdaterad 6 dec 2018