Om vår förskola

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Förskolan och vår omgivning

Köket

Vi har ett tillagningskök med en egen kock och köksbiträde. Vi erbjuder en varierad kost tillsammans med ett salladsbord. Köksansvarig genomför egenkontroll enligt livsmedelslagen.

Gården

Lustigkulla erbjuder tre olika uteplatser med ett fokus till att leka utforskande och skapa gemenskap. En uteplats är mer anpassad för de yngre barnen, en uteplats är mer anpassad för de äldre barnen. Dessa två uteplatser erbjuder en varierad aktivitet med sand, vattenlek, rörelse, vila, balans, odlingsmöjligheter, skapa och kuperad mark. 
Den tredje uteplatsen är till för samtliga barn och där finns det en grillplats och en större gräsyta för lekar med fart.

Inomhus

Lustigkullas förskola är uppdelad i två plan. På plan 1 erbjuder vi ett gemensamt mattorg där vi äter i olika omgångar under dagen. På mattorget finns det även en inbyggd koja med möjlighet till lässtunder eller rollek. Det finns även tillgång till en köksdel där vi kan tillaga enklare mellanmål. Lustigkulla har en vinterträdgård mitt i mattorget, där finns det möjlighet till att odla, kunna ha en lugn samling och göra lugnare aktiviteter. 

På plan 2 har vi en större yta mellan avdelningarna där det erbjuds en stor skaparateljé, en scen för drama samt trappa och en större yta för olika aktiviter. 
Varje avdelning har två hemvister och en ateljé och ett rum för vattenlek. 

När vi utformar vår lärmiljö har vi alltid barnens intressen i centrum samt förskolans läroplansmål. Det är viktigt att alla barnen erbjuds aktiviter för alla sinnen och ett utforskande material, det ska vara en varierad miljö som är till för alla.

För de äldre barnen arbetar pedagogerna med aktivitetskort, när den fria leken tar plats får varje barn välja en station utifrån en tavla. Genom detta arbetssätt får barnen möjlighet till att göra aktiva val och vi fördelar barnen i mindre grupper. Det finns även möjlighet att lära känna nya kompisar och testa på nya aktiviteter.

Vila

Det är viktigt med återhämtning och vila, vilket alla barn är i behov av under dagen men dessa kan se olika ut beroende på ålder och behov. För de barn som behöver sova under dagen erbjuder vi vila utomhus och för de barn som behöver en stund för återhämtning erbjuds en lässtund eller en stund med lugnare musik.
 
  • Senast uppdaterad 20 nov 2017