Om vår förskola

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Visioner och inriktning

Vision

Alla barn på vår förskola ska ges möjlighet till att växa och bli en trygg, ansvarskännande och självständig individ. Alla möts av närvarande och medforskande pedagoger som ser och utmanar lärandet utifrån barnens perspektiv. Varje dag ska vara meningsfull och barnens tankar och nyfikenhet kring vår omvärld ska stå i centrum på ett lekfullt arbetssätt. 

 

Inriktning

Lustigkullas förskola har Naturvetenskap och teknik som huvudtema detta är vår gemensamma plattform som vi ständigt arbetar och utvecklar vår verksamhet utifrån. 
Att skapa kommunikation och samspel är en viktig del för lärandet därför är vår lokal och utomhusplats utformad till att skapa gemensamma aktiviter i grupp, barnens nyfikenhet och utforskande frågor ska alltid stå i centrum.

Inomhus har vi en vinterträdgård där växter och experiment ska få ta plats. Vi har även skapat rum till att laborera med vatten. Att få bearbeta hypoteser genom skapande aktiviteter, konstruktion med olika material och ta till sig fakta via olika former finns det också platser för. Utomhus finns det möjlighet att arbeta med sand, vatten, rörelse, friktion, balans, växter, jord, möjlighet till att plantera och experimentera med mycket mera.

Lustigkullas förskola lägger stor vikt på miljö- och naturvårdsfrågor. Vi arbetar för ett förhållningssätt som visar stor respekt och förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. 

 
  • Senast uppdaterad 4 okt 2018