Om vår förskola

Lustigkulla förskola lägger stor vikt på miljö- och naturvårdsfrågor. Vi arbetar för ett förhållningssätt som visar stor respekt och förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. 

zebror
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

Organisation

Totalt har vi åtta avdelningar. Fyra avdelningar för de äldre barnen, där grupperna ligger på 20-24 barn. Fyra avdelningar för de yngre barnen, där grupperna ligger på 14-15 barn. Grundbemanningen är tre heltidstjänster för en avdelning. 

Arbetssätt 

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias grundtankar och filosofi. Reggio Emilia är en stad i Italien där man utvecklat ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på övertygelsen om det kompetenta barnet och tron på människans möjligheter, att alla föds intelligenta med en stark drivkraft till att utforska världen. Vi pedagoger är medforskare och tillsammans finner vi nya kunskaper med hjälp av våra olika sinnen.

 lek 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett reflektionsverktyg, där kan vi tydligt se vilket lärande är i fokus och vilka samtal och frågor som styr barnen. På varje avdelning kan du se en dokumentationsvägg där du aktivt kan följa barnens olika projekt med hjälp av bilder, citat, projektbeskrivningar samt hur projekten hör ihop med förskolans läroplan.

Ett projekt kan uppstå på flera olika sätt, ibland kan det vara barnens frågor och nyfikenhet kring ett ämne, ibland kan pedagogerna utmana barnen med ett nytt material och därefter se vad som fångar deras uppmärksamhet. När man arbetar i projekt är det processen som är i fokus. Projekten ska drivas av barnens nyfikna ögon och pedagogens kunskap och kompetens kring lärandet på ett lekfullt sätt.

leka

Varje avdelning har ett tydligt veckoschema där det finns dagliga rutiner att följa. Varje vecka finns det plats för projektarbete där inslag av skapande, konstruktion, arbeta med lera, experimentera och laborera är uttryck som kan användas.

För de äldre barnen arbetar pedagogerna med aktivitetskort, när den fria leken tar plats får varje barn välja en aktivitet utifrån en tavla. Genom detta arbetssätt fördelar vi barnen i små grupper och barnen får även träna i att vara kvar i en aktivitet och för flera barn kan det kännas tryggt med vetskapen att nu får jag befinna mig i denna aktivitet med dessa barn under en tid. Det finns även möjlighet att lära känna nya kompisar med aktivitetskorten. 

 
  • Senast uppdaterad 6 dec 2018