Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Flerspråkighet i förskolan

I förskolor där det finns barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett uppdrag att anpassa arbetssätt, organisera aktiviteter och lärmiljöer så att barnet både utvecklar det svenska språket och sitt modersmål.

Det språkutvecklande arbetssättet med fokus på flerspråkighet innebär bland annat att förskolan:

 • I mötet med barnet har ett medvetet förhållningssätt för att stödja barnets identitetsskapande och språkutveckling.
 • Tar stöd av föräldrar i arbetet med flerspråkighet, kultur och identitetsskapande.
 • Tar stöd av eventuell flerspråkig personal.
 • Utvecklar flerspråkiga lekar och lärmiljöer på förskolorna.
 • Synliggör olika kulturer och modersmål i verksamheten genom till exempel föremål, bilder och böcker.
 • Erbjuder barnen att ta del av kulturuttryck på sitt modersmål som till exempel sagor, sång, musik och drama.


 • Senast uppdaterad 5 dec 2013