Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Hälsa och välbefinnande

Har du frågor om när ditt barn kan vistas på förskolan finns råd i broschyren ”När barnet är sjukt” (Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län 2014). Den finns att ladda ner via länken till höger på sidan. 

Om du som förälder har frågor kring ditt barns hälsa kan du vända dig till din Vårdcentral. Du hittar kontaktuppgifter på Landstingets sida, se länk till höger.
  • Senast uppdaterad 4 okt 2018