Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Trygghet och säkerhet

"Alla förskolor och skolor är skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. "
(Skollagen 6 kap.)

Miljön inom förskolan och skolan skall präglas av trygghet. Alla som vistas i förskolan och skolan ska känna trygghet och trivsel, samt uppleva ett klimat som skapar tilltro och harmoni.

Kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, mobbning är oacceptabelt och skall förebyggas. Om incidenter inträffar skall dessa tas om hand och åtgärdas.


  • Senast uppdaterad 11 okt 2011