Stöd, hälsa och trygghet

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barns som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärandesamt erbjuda en trygg omsorg."

Läroplan för förskolan Lpfö 98/rev -16

djurparad
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

Alla vuxna som arbetar inom förskolan skall aktivt, genom förhållningssätt och handling, förmedla den värdegrund läroplanen för förskolan fastställer. Vi vill att vi som vuxna alltid ska finnas tillhands för att ledsaga barnens utveckling till medkännande, ansvarstagande och trygga samhällsmedborgare.

Inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. Därför är vår värdegrund en viktig del i det dagliga arbetet på förskolan.

  • Senast uppdaterad 6 dec 2018